Ταβλι
ΤΑΒΛΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΒΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΛΑΚΩΤΟ
ΦΕΥΓΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΒΛΙΟΥ
ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ INTERNET
bet
casino
backgammon
livescore
greece
Φεύγα
 

Φεύγα

Το παιχνίδι αυτό έχει καταγωγή από την Τουρκία όπου ονομάζεται «Μουλτεζίμ». Όπως φαίνεται και από το όνομά του ο σκοπός του κάθε παίκτη είναι να περάσουν όλα τα πούλια ολόκληρη την διαδρομή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το Φεύγα έχει τις δικές του τακτικές και ιδιορρυθμίες που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα παιχνίδια.

Οι παίκτες έχουν ως περιοχή εκκίνησης την πάνω δεξιά και κινούνται με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού. Αυτό σημαίνει ότι και οι δυο παίκτες κινούνται με την ίδια φορά. Η περιοχή μαζέματός τους είναι η κάτω δεξιά.
Στην εκκίνηση και τα δεκαπέντε πούλια του κάθε παίκτη τοποθετούνται στην πρώτη θέση της κίνησής τους η οποία λέγεται μάνα.

Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού κάθε παίκτης μπορεί να κινεί το ίδιο μόνο πούλι. Αυτό γίνεται μέχρι το πούλι αυτό φθάσει στην περιοχή εκκίνησης του αντιπάλου. Αφού συμβεί αυτό, κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου παιχνιδιού, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να κινούν όποια πούλια θέλουν με την προϋπόθεση να υπάρχουν διαθέσιμες ελεύθερες θέσεις.
Από τη θέση εκκίνησης, ένας παίκτης μπορεί να περάσει απευθείας στην περιοχή του αντιπάλου μόνο με τις πεντάρες και περισσεύει ένα πέντε το οποίο μπορεί να το παίξει από τη μάνα, χρησιμοποιώντας δεύτερο πούλι ή με το ίδιο πούλι. Οι εξάρες (6+6), τα ντόρτια (4+4) και οι τριπλές (3+3) δεν μπορούν να περάσουν γιατί χτυπούν στην μάνα του αντιπάλου.

Όταν ένας παίκτης έχει φτιάξει πόρτες σε έξι συνεχόμενες θέσεις έχει κάνει αυτό που αποκαλείται "εξάπορτο". Ένα εξάπορτο αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον αντίπαλο γιατί δεν μπορεί να το προσπεράσει με καμία ζαριά. Το να κάνει ένας παίκτης εξάπορτο δεν επιτρέπεται όταν:

  • αφού παίξει τη ζαριά του καταλαμβάνει όλες τις θέσεις της περιοχής του. Είναι υποχρεωτικό να αφήσει μία τουλάχιστον θέση της περιοχής του ανοικτή, χωρίς πόρτα.
  • ο αντίπαλος κρατιέται αποκλεισμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να προχωρήσει με καμία ζαριά.
 
Παίξτε Τάβλι, Πόρτες, Πλακωτό, Φεύγα Online >