Ταβλι
ΤΑΒΛΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΒΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΛΑΚΩΤΟ
ΦΕΥΓΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΒΛΙΟΥ
ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ INTERNET
bet
casino
backgammon
livescore
greece
Γενικοί Κανόνες του Ταβλιού
 

Οι Κανόνες του Ταβλιού

Το τάβλι παίζεται σε ένα ταμπλώ το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Κάθε τμήμα έχει 6 θέσεις, οπότε υπάρχουν συνολικά 24 θέσεις οι οποίες έχουν κατά παράδοση τριγωνικό σχήμα. Κάθε παίκτης έχει μια περιοχή από όπου ξεκινά. Η απένατι περιοχή από αυτή είναι η περιοχή του μαζέματος. Τα πούλια κινούνται κυκλικά. Όταν ένας παίκτης συγκεντρώσει όλα του τα πούλια στην περιοχή μαζέματος μπορεί να ξεκινήσει το μάζεμα.

Για να ξεκινήσει ο παίκτης πρέπει να ρίξει τα δύο ζάρια. Υπάρχουν δύο είδη ζαριών που μπορεί να φέρει, απλές ή διπλές. Οι ζαριές στο τάβλι είναι απλές όταν οι ενδείξεις των δύο ζαριών είναι διαφορετικές (π.χ. 4-2, 6-3) ενώ λέγονται διπλές όταν οι ενδείξεις των δύο ζαριών είναι ίδιες. Οι απλές και οι διπλές ζαριές παίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Στις απλές ζαριές ο παίκτης κινεί ένα από τα πούλια του κατά τη φορά της κίνησής του, κατά αριθμό θέσεων αντίστοιχο με την ένδειξη του ζαριού. Επίσης δεν μπορεί να τοποθετήσει κάποιο πούλι του πάνω σε πόρτα του αντιπάλου του. Με αντίστοιχο τρόπο παίζει για την ένδειξη του δεύτερου ζαριού. Ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να παίξει και τις δύο ζαριές και μπορεί να το κάνει με όποια σειρά επιθυμεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να παίξει και τις δύο ζαριές τότε παίζει μόνο τη μία.

Οι διπλές ζαριές παίζονται όπως οι απλές με τη διαφορά ότι ο παίκτης παίζει 4 φορές τη διπλή ένδειξη του ζαριού. Αν δεν μπορεί να τις παίξει όλες, παίζει όσες μπορεί.

Νικητής ενός παιχνιδιού τάβλι αναδεικνύεται αυτός που θα μαζέψει πρώτος όλα του τα πούλια από το ταμπλώ. Μπορεί να πάρει έναν ή δύο βαθμούς. Το παιχνίδι κερδίζεται με έναν βαθμό όταν ο ηττημένος έχει προλάβει να μαζέψει έστω και ένα από τα πούλια του, ενώ με δύο βαθμούς όταν ο ηττημένος δεν έχει μαζέψει κανένα πούλι.

 
Παίξτε Τάβλι, Πόρτες, Πλακωτό, Φεύγα Online >